Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.

Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tukemiseen ja parhaaseen  saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinetarpeen arviointi.

Fysioterapia on näyttöön perustuvaa. Fysioterapian vaikuttavuutta selvitetään tieteellisen tutkimuksen avulla, jotta fysioterapeuteilla olisi käytössä paras mahdollinen osaaminen asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Fysioterapeutti tekee aktiivista yhteistyötä kuntoutuksen ja terveydenhuollon muiden asiantuntijoiden kanssa

Fysioterapeuteillamme on pitkä kokemus työikäisten niska-, selkä- ja niveloireiden fysioterapiasta.. Fysioterapeutti ohjaa asiakasta ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Noudatamme työssämme Suomen Fysioterapeuttien laatimaa laatusitoumusta ja eettisiä arvoja sekä voimassa olevia lakeja.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.

NEUROLOGINEN  FYSIOTERAPIA

Fysioterapeuteillamme on pitkä, monien vuosien kokemus terapiasta aikuisneurologisten kuntoutujien parissa. Terapeuttimme ovat kouluttautuneet mm. Bobath -terapiaan ja Aktivoivaan fysioterapiaan.

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään ja/ tai parantamaan kuntoutujan toiminta- ja työkykyä, tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella ja siten kohentamaan kuntoutujan elämänlaatua.

Tarjoamme neurologista fysioterapiaa mm. seuraaville diagnoosiryhmille: CP, MS, Parkinson, ALS, lihassairaudet, aivohalvaukset, aivoverenkiertohäiriöt ja selkäydinvammat.

Terapian aluksi kuntoutujan toimintakykyä kartoitetaan erilaisten tutkimusten ja mittareiden avulla. Yksilöllinen terapiasuunnitelma ja tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa lähettävän tahon suositusten perusteella. Kuntoutujalle ohjataan yksilöllinen kotiohjelma.  Terapiatilanteessa opitut asiat pyritään viemään käytäntöön kotioloissa. Kuntoutusjakson lopussa laaditaan terapiapalaute.

Terapiaa toteutetaan asiakaslähtöisesti käyttäen erilaisia menetelmiä ja välineitä. Tiloissamme on liikuntasali, jossa on monipuolisia harjoituslaitteita.  Allasterapiaa toteutuu lähialueiden uimahalleissa. Teemme myös kotikäyntejä ja ohjaamme omaehtoiseen liikuntaharrastukseen. Terapiassa harjoitellaan liikuntakykyä, tasapainoa, asennonhallintaa, liikemalleja, koordinaatiota, liikkuvuutta, lihasvoimaa, nivelten, hermoston ja lihasten toimintaa. Kuntoutujan oma halu ja aktiivisuus ovat tärkeitä terapian onnistumiselle.

Autamme apuvälineiden käytön ohjauksessa ja neuvonnassa. Tarvittaessa olemme mukana apuvälinetarpeen arvioinnissa yhdessä apuvälineasiantuntijoiden kanssa.

Toimitilamme sijaitsevat Kauppakeskus Itiksessä, 2. kerroksessa, jonne on esteetön pääsy hissillä.

Neurologiseen fysioterapiaan on mahdollista saada mm. Helsingin kaupungin, HUS-sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön maksusitoumus.