Hierontaa voidaan käyttää osana fysioterapiaa tai siihen voi tulla ilman lääkärin lähetettä.

Hieronta

Hieronta on pehmytkudosten käsittelyä. Sitä on käytetty jo tuhansia vuosia ja sillä on Kaukoidässä pitkät lääketieteelliset perusteet. Suomessa käytetty hieronnan määritelmä on jo 1800-luvulta, mutta silti vielä erityisen käyttökelpoinen. Siinä hieronta määritellään psykofyysiseksi hoitotapahtumaksi, jossa käsin suoritetulla liikkeillä liikkuvaa painamista kohdistetaan pehmeisiin kudoksin hankausten, sivelyjen, pusertelujen ja taputusten muodossa (Arponen & Airaksinen 2001,25).

Hieronnan vaikutusmekanismeja on tutkittu niukasti, mutta se, ettei siitä ole tieteellistä näyttöä ei sulje pois ihmisten omaa tuntemusta käsittelyn jälkeen. Oireiden lievityksestä huolimatta on tärkeää miettiä myös syitä oireiden taustalla.

Hieronta vaikuttaa koko elimistön toimintaan. Sitä käytetään yleiseen rentoutumiseen, kivun lievittämiseen ja lihasten huoltamiseen. Yksi kivun lievittämisen vaikutusmekanismin teoreettisista  selitysmalleista on Melzakin ja Wallin vuonna 1965 kehittämä porttikontrolliteoria (gate control theory). Toinen on 1970-luvulla syntynyt endogeenisten opiaattien (sisäsyntyinen huume) teoria, joka pohjautuu elimistön itsensä tuottamien morfiinin kaltaisten aineiden aiheuttamaan hyvään oloon. Kolmas selitysmalli on selkäydintasolla tapahtuvat reflektoriset toiminnot (Pohjolainen 2009, 239).

Hieronnalla on myös vaikutuksia verenkiertoon paikallisesti hiussuoniin sekä valtimo- ja laskimokiertoon, sydämen minuuttivolyymiin ja verenpaineeseen. Hieronnan verenkierrolliset vaikutukset ovat kuitenkin pieniä verrattuna aktiivisen lihastyön aikaansaamaan verenkierron lisääntymiseen.

Pitkäkestoinen työskentely ja liikunta voivat aiheuttaa lihaksissa kiristymistä. Hieronnan jännitystiloja laukaiseva vaikutus perustuu lihaskudosta venyttävään vaikutukseen sekä hermokudoksen välityksellä tapahtuvaan tietoiseen rentoutumiseen (Ylinen & al.1995).

Hierontaa voidaan käyttää osana fysioterapiaa tai siihen voi tulla ilman lääkärin lähetettä.