Siirry sisältöön

Palvelut

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tukemiseen ja tutkittuun tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinetarpeen arviointi.

Fysioterapia on näyttöön perustuvaa. Fysioterapian vaikuttavuutta selvitetään tieteellisen tutkimuksen avulla, jotta fysioterapeuteilla olisi käytössä paras mahdollinen osaaminen asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Fysioterapeutti tekee aktiivista yhteistyötä kuntoutuksen ja terveydenhuollon muiden asiantuntijoiden kanssa

Fysioterapeuteillamme on pitkä kokemus työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutujien niska-, selkä- ja niveloireiden fysioterapiasta. Fysioterapeutti ohjaa asiakasta ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Noudatamme työssämme Suomen Fysioterapeuttien laatimaa laatusitoumusta ja eettisiä arvoja sekä voimassa olevia lakeja.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Veteraanikuntoutukseen voit tulla Helsingin kaupungin palvelusetelillä ja palvelu voidaan toteuttaa myös kuntoutujan omassa toimintaympäristössä.

Fysioterapeuteillamme on pitkä, monien vuosien kokemus terapiasta aikuisneurologisten kuntoutujien parissa. Terapeuttimme ovat kouluttautuneet mm. Bobath -terapiaan ja Aktivoivaan fysioterapiaan.

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään ja/ tai parantamaan kuntoutujan toiminta- ja työkykyä, hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Tavoitteena on tukea kuntoutujan suoriutumista ja osallistumista.

Tarjoamme neurologista fysioterapiaa mm. seuraaville diagnoosiryhmille: CP, MS, Parkinson, ALS, lihassairaudet, aivohalvaukset, aivoverenkiertohäiriöt ja selkäydinvammat.

Terapian alussa kuntoutujan toimintakykyä kartoitetaan erilaisten tutkimusten ja mittareiden avulla. Yksilöllinen terapiasuunnitelma ja tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa käyttäen GAS-menetelmää. Kuntoutujalle ohjataan yksilöllinen kotiohjelma.  Terapiatilanteessa opitut asiat pyritään viemään käytäntöön kotioloissa. Kuntoutusjakson lopussa laaditaan terapiapalaute.

Kuntoutusta voidaan toteuttaa lähi- tai etäterapiana.  Käytämme asiakaslähtöisesti erilaisia menetelmiä. Toimitilassamme on 2 liikuntatilaa, jossa on harjoituslaitteita, välineitä ja leveä hoitopöytä.  Allasterapia toteutetaan lähialueiden uimahalleissa. Teemme myös kotikäyntejä ja ohjaamme omaehtoiseen liikuntaharrastukseen. Terapiassa harjoitellaan liikuntakykyä, tasapainoa, asennonhallintaa, liikemalleja, koordinaatiota, liikkuvuutta, lihasvoimaa, nivelten, hermoston ja lihasten toimintaa. Kuntoutujan oma motivaatio ja aktiivisuus ovat tärkeitä terapian onnistumiselle.

Autamme apuvälineiden käytön ohjauksessa ja neuvonnassa. Tarvittaessa olemme mukana apuvälinetarpeen arvioinnissa yhdessä apuvälineasiantuntijoiden kanssa.

Olemme Helsingin kaupungin palveluntuottajia ja meillä 1.5.2020 alkaen on myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus aikusneurologisesta kuntoutuksesta. Neurologiseen kuntoutukseen voi tulla myös Vakuutusyhtiön ja HUS:n maksusitoumuksilla tai itsemaksavana.

Toimitilamme sijaitsevat Kauppakeskus Itiksessä, 4. kerroksessa, jonne on esteetön pääsy hissillä suoraan katutasosta Turunlinnantie 8 tai kauppakeskuksesta

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai palautelomakkeen kautta.

Tanskalaisten Emil ja Estrid Vodderin kehittämä manuaalinen lymfaterapia on lempeä ja kivuton hoitomenetelmä, jossa kevyesti pumpaten aktivoidaan elimistön imunestekiertoa. Imusuonistojärjestelmän päätehtävänä on kuljettaa kudoksista ja solujen välitilassa oleva nestekuorma takaisin verenkiertoon. Toimiva imunestekierto on tärkeää kehon sisäisen nestetasapainon ylläpitämiseksi.

Imusuoniston kuljetuskapasiteetti voi olla joko synnynnäisesti vajavainen tai se voi vaurioitua esim. leikkausten, vammojen, sädehoidon tai tulehdusten takia. Lymfaterapia on tehokas hoito turvotukseen, joka on syntynyt imusuoniston mekaanisen toiminnanvajauksen vaikutuksesta.

Manuaalinen lymfaterapia vaikuttaa autonomiseen hermostoon virittäen parasympaattista hermostoa. Otteet tehdään hitaaseen rauhalliseen rytmiin. Olo rauhoittuu ja rentoutuu sekä kipu lieventyy.

Lymfaterapian käyttöalueet:

 • imusuoniston vajaatoiminta ja laskimoperäinen turvotus
 • syöpäleikkausten ja sädehoidon aiheuttama turvotus
 • vammojen ja leikkausten jälkeinen turvotus
 • ruusutulehduksen jälkeinen turvotus
 • säärihaavojen, palovammojen ja arpien hoito
 • reumatautien ja fibromyalgian aiheuttaman turvotuksen ja kivun hoito

Lymfaterapian esteet:

 • akuutti infektio
 • syvä laskimotukos
 • pahanlaatuiset kasvaimet, joiden hoito on kesken

KOMPRESSIOHOITO

Turvotuksen hoitoon liittyy aina tehokas kompressiohoito. Kompressiohoito toteutetaan aluksi puolijoustavin kompressiositein ja siirrytään asteittain kompressio tuotteisiin  ( sukat, hihat, liivit). Lymfaterapeutin tehtävänä on motivoida asiakas tehokkaaseen itsehoitoon opettamalla kompressiosidonta ja tukituotteiden käyttö.

LIIKEHOITO

Hengitysharjoitukset ja pumppaavat liikkeet edistävät lymfakierron toimintaa. Harjoitusten aikana käytetään kompressiotuotteita. Vesijuoksu, kävely, pyöräily, voimistelu ja muu ryhmäliikunta ovat sopivia harrasteliikuntamuotoja.

HIVAMAT-DEEP OSCILLATION

Hivamat -terapiassa jaksottaisen sähköisen kentän avulla käynnistetään syvästi läpäisevä värähtely hoitoalueelle. Värähtely sekoittaa ja kuljettaa kudosvälinestettä ja niiden komponentteja proteiinit, kudosjätteet ym. Hivamat -terapiaa voidaan käyttää osana lymfaterapiaa kudoksen pehmittämiseksi ja arpien hoitoon.

KINEISIOTEIPPAUS

Kinesioteippaus on vähitellen levinnyt huippu-urheilun kautta myös fysioterapiaan. Se on kevyt teippaus, jonka tarkoituksena on optimoida kehon toimintaa ja lievittää kipua. Se avustaa myös lymfavirtausta lisäämällä hiusverisuonten toimintaa. Kinesioteippaus vähentää painetta nostaen ihoa.

FASCIAKÄSITTELY JA IMUKUPPIKÄSITTELY

Faskia- eli sidekudoskalvokäsittelyä ja imukuppikäsittelyä tehdään manuaalisen lymfaterapian yhteydessä. Käsittely pehmentää kudosta ja kudosliikkuvuus paranee.

Lymfaterapiaan voi tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman.

KELA korvaa lymfaterapiaa fysioterapeutin tai sairaanhoitajan antamana poikkeustapauksissa silloin, kun lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan lymfaödeeman on aiheuttanut

 • rintasyöpä tai muu laaja kirurginen leikkaus
 • sädehoito nivustaipeeseen tai kainaloon
 • krooninen infektio (lähinnä erysipelas)
 • synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö (myös myöhemmällä iällä ilmenevä)

Lymfaterapian kustannuksista ei korvata suorakorvausmenettelyllä, koska lymfaterapian korvattavuus ratkaistaan erikseen lääkärinlausunnon perusteella.

https://www.kela.fi/lymfaterapia1?inheritRedirect=true-

 

Voit tulla lymfaterapiaan Helsingin kaupungin palvelusetelillä , HUS:n tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella  sekä itsemaksavana

Hieronta on pehmytkudosten käsittelyä. Sitä on käytetty jo tuhansia vuosia ja sillä on Kaukoidässä pitkät lääketieteelliset perusteet. Suomessa käytetty hieronnan määritelmä on jo 1800-luvulta, mutta silti vielä erityisen käyttökelpoinen. Siinä hieronta määritellään psykofyysiseksi hoitotapahtumaksi, jossa käsin suoritetulla liikkeillä liikkuvaa painamista kohdistetaan pehmeisiin kudoksin hankausten, sivelyjen, pusertelujen ja taputusten muodossa (Arponen & Airaksinen 2001,25).

Hieronnan vaikutusmekanismeja on tutkittu niukasti, mutta se, ettei siitä ole tieteellistä näyttöä ei sulje pois ihmisten omaa tuntemusta käsittelyn jälkeen. Oireiden lievityksestä huolimatta on tärkeää miettiä myös syitä oireiden taustalla.

Hieronta vaikuttaa koko elimistön toimintaan. Sitä käytetään yleiseen rentoutumiseen, kivun lievittämiseen ja lihasten huoltamiseen. Yksi kivun lievittämisen vaikutusmekanismin teoreettisista  selitysmalleista on Melzakin ja Wallin vuonna 1965 kehittämä porttikontrolliteoria (gate control theory). Toinen on 1970-luvulla syntynyt endogeenisten opiaattien (sisäsyntyinen huume) teoria, joka pohjautuu elimistön itsensä tuottamien morfiinin kaltaisten aineiden aiheuttamaan hyvään oloon. Kolmas selitysmalli on selkäydintasolla tapahtuvat reflektoriset toiminnot (Pohjolainen 2009, 239).

Hieronnalla on myös vaikutuksia verenkiertoon paikallisesti hiussuoniin sekä valtimo- ja laskimokiertoon, sydämen minuuttivolyymiin ja verenpaineeseen. Hieronnan verenkierrolliset vaikutukset ovat kuitenkin pieniä verrattuna aktiivisen lihastyön aikaansaamaan verenkierron lisääntymiseen.

Pitkäkestoinen työskentely ja liikunta voivat aiheuttaa lihaksissa kiristymistä. Hieronnan jännitystiloja laukaiseva vaikutus perustuu lihaskudosta venyttävään vaikutukseen sekä hermokudoksen välityksellä tapahtuvaan tietoiseen rentoutumiseen (Ylinen & al.1995).

Hierontaa voidaan käyttää osana fysioterapiaa tai siihen voi tulla ilman lääkärin lähetettä.